สาระทั่วไป

รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์


Panasonic 46B19L

Panasonic 50B24L

Panasonic 50B24R

Panasonic 60B24L

Panasonic 70B24L

Panasonic 75D26L

Panasonic 90D26L

Panasonic Q-90

Panasonic 115D31L

Panasonic 115D31R

Panasonic 544L21

Panasonic 562H25L

Panasonic 562H25R

Panasonic 571L28

Panasonic 574H28L

Panasonic 585H32L

Panasonic 60038

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น M550L
FB S-550 L

FB S-650 L

FB S-650 R

FB 80D26L-SMF

FB EFB N-55L

FB Q-85

 

แบตเตอรี่ GS เทคโนโลยีระดับโลก

GS MFX-50L

GS 46B24L

GS 46B24R

GS MFX-60L

GS MFX-80L

GS MFX-90L

GS Q-85

GS MFX-190L

 


3K ADX60L

 

แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA

PUMA 46B19L

PUMA 75B24L

PUMA EFB N55L

PUMA EFB Q85

PUMA 80B23L

PUMA 130D31L

PUMA 130D31R

BOSCH 55B19L

BOSCH 75B24L

แบตเตอรี่รถยนต์ CAOS

CA’OS LN2

แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden

Boliden 12FB75